Hur avloppsanläggningar fungerar

Avloppsrening är mycket viktigt och är något som finns i princip i alla moderna civilisationer med tanke på att allt vatten i huvudsak återvinns, vara sig vattnet kommer från en toalett eller ett badkars avlopp. Vi ser alla de stora vattentornen längs vägar och motorvägar, men få människor vet hur behandlingsprocessen i avloppsanläggningar fungerar. Följande artikel kommer att förklara steg för steg hur avloppsvatten kan gå från toalettvatten till drickbart kranvatten, för att kunna används igen.

Detta är den process genom vilken alla synliga partiklar avlägsnas från vattnet. Först utförs en stor sortering för att avlägsna eventuella stora flytande föremål, såsom pinnar eller plast. Därefter avlägsnar en sedimenteringskammare de mindre partiklarna. Det är i princip bara en tank där vattnet sitter tillräckligt länge för att låta alla partiklarna sedimentera till botten. Det sista steget i denna process är att ta bort fett med en stor skimmer, eftersom dessa ämnen alltid flyter upp till ytan.

Primär behandling i avloppsanläggningen

Detta är mycket likt det föregående steget, bara mer noggrant. Vatten leds genom olika kammare så att det eventuella kvarvarande slammet sedimenteras, och mer fett skummas av. Mekaniska skrapor samlar upp avfallet och flyttar den till en annan anläggning, där det också kan återvinnas och fett som används för att göra tvål i en process som kallas förtvålning.

Minireningsverk
Oavsett om du är van att sköta allt i ditt eget hem från allmän upprustning av er redan befintliga bostad, rensning av avlopp, dragning av olika slags ledningar och allmän upprustning. Eller om ni kanske bygger helt nytt, så är det väldigt viktigt att ni tar kontakt med en kunnig hantverkare och tekniker som har koll på allt som har med minireningsverk och avloppsanläggningar att göra.  Detta eftersom det är ett rätt invecklat system som måste installeras precis på rätt sätt för att ingenting ska brista eller gå sönder.