Det som sker innan bergsprängning

Bergsprängning går till så att man använder sig av explosiva ämnen för att få bort delar av berget av olika anledningar. Sprängning som metod är väldigt vanligt inom byggbranschen. När man spränger i ett berg så borrar man först ett långt djupt hål som man fyller med sprängämnet nitroglycerin, sen krossas området runt hålet när sprängämnet exploderar. Man gör en riskbedömning innan sprängning genom att bland annat ta reda på bergets struktur och geologi, som betyder stenart.

Sedan måste man ansöka om alla tillstånd som krävs för att få spränga i berget, om det är ett riskbedömt område med byggnader måste man söka tillstånd hos polisen innan man påbörjar sprängningen. Man tar även bort alla lösa stenar och ”dammar” bort allt jord från berget. När bergsprängningen sker får inga personer vistas inom det avspärrade säkerhetsområdet. Man kan uppleva en luftstötvåg när berget sprängs om man är i närheten. Det finns varningssignaler som säger till dig när det är dags att evakuera. Besök www.bergbolaget.se för att läsa mer om vad som sker vid bergsprängning.

Efter bergsprängningen.

Sprängarbasen som är en specialutbildad grupp inom yrkesområdet, inspekterar berget och ger klartecken när det är okej att närma sig berget igen. Man inspekterar hela berget och ser till att det inte finns några lösa stenar kvar på någon bergvägg eller dylikt som kan trilla ner senare.

Givetvis kan det även gå fel när man spränger i berg, det kan vara svårt att förutse hur stenarna kommer röra sig. När det blir fel kan det innefatta stora skador, därför är det viktigt att man anlitar ett erfaret företag som vet hur man ska hantera alla möjliga situationer. Företagen har oftast en bra säkerhetsutbildning men se till att du anlitar ett auktoriserat företag för bergsprängning. Det finns många olika sätt att spränga berg på, olika metoder samt olika sprängämnen, det är dock viktigt att du som privatperson aldrig prövar dig på detta själv då det kan innebära fara för dig själv och för allmänheten.